Vgradni hladilnik, estetska in praktična odličnost

Vgradni hladilnik odlikujeta estetska in praktična odličnost. V prostoru oziroma kuhinji je vgradni hladilnik lahko praktično očem neviden. Estetsko se zlije z ostalimi elementi kuhinje ter tvori želeno podobo. Za prosto stoječi hladilnik tega ne moremo trditi, dodaten problem je praktičnost. Prosto stoječi hladilnik je pogosto izhod v sili ali pa posebna želja uporabnika.

Oblike kuhinje prilagajamo prostoru ali obratno

Estetska odličnost vgradnega hladilnika je z praktično odličnostjo preprosto združena. Vgradni hladilnik ima med ostalimi elementi kuhinje svoje mesto, zanj vemo ter ga temu primerno rutinirano uporabljamo. Za dosego praktične odličnosti je pomembno načrtovanje kuhinje, vgradni hladilnik mora imeti v njej točno določeno mesto. Kot prostostoječi, tudi vgradni hladilnik zagotavlja shranjevanje živil. Pri pripravi hrane ali pijače, veliko sestavin shranjujemo v hladilniku. Shranjevanje živil je eden od delovnih centrov, ki so lahko organizirani v različnih oblikah. Pogosto imajo obliko trikotnika, lahko pa gre tudi za linearno organiziranost. V slednjem primeru si sledijo delovni centi eden za drugim. Priporočljivo je, da prostostoječi ali vgradni hladilnik predstavlja prvi delovni center. Sledita pa priprava živil, kuhanje in peka, shranjevanje kuhinjske posode ter čiščenje posode. V tem primeru si delovni centri sledijo v enakem zaporedju, kot poteka postopek priprave hrane. Trikotne oblike so različne. Na daljši stranici trikotnika imamo dva, na nasprotni strani pa en delovni center. Najbolj prepoznavne točke trikotnika so prostostoječi ali vgradni hladilnik, kuhalnik ali kuhalna plošča ter pomivalno korito. Daljša stranica trikotnika ima lahko hladilnik in korito ter na nasprotni strani kuhalnik, hladilnik in kuhalnik ter na nasprotni strani korito ali korito in hladilnik ter na nasprotni strani kuhalnik. Oblike trikotnika so lahko različne, pogosto govorimo o kuhinjah v obliki črke U, L, dvovrstnih kuhinjah, kuhinjah s polotokom ali kuhinjah z otokom. Razporeditev kuhinje lahko temelji na obstoječem stanju, v primeru individualnih želja lahko iz nje izločimo vgradni hladilnik ali ustrezen drug gospodinjski aparat oziroma element.