Strokovni prevajalec

Poklic prevajalca je vsepovsod po svetu zelo znan, pa vendar se še marsikaj ne ve o njem, zato sem se odločila, da vam v nadaljevanju napišem nekaj stvari, ki nam bodo vsem razširile znanje s tega področja.

Prevajalec je strokovnjak s področja prevajanja besedil, ki so lahko različne dolžine in oblik. Izbrano besedilo prevede v ciljni jezik, ki ga določi naročnik. Njegovo delo poteka po naslednjem sistemu : prevajalec pregleda dobljeno besedilo in na podlagi le tega pripravi grob prevod, ki ga potem popravlja in izboljšuje do želene kakovosti. Glede na končno kakovost besedila je potem določena cena, ki jo plačamo za končni izdelek.

Poznamo pa strokovnega in književnega prevajalca. V čem se razlikujeta? Bistvo strokovnega prevajanja je tudi v samem prevodu ohraniti pomen prvotnega besedila, medtem ko je cilj književnega prevajanja lepota, odsev pisateljevega razmišljanja in čutenja. Medtem, ko mora biti strokovni prevajalec trdno na tleh, je pri drugem zaželeno, da ima razvit čut za knjižno umetnost.