Španščina in španski jezik

S 329 milijoni rojenimi govorci španskega jezika šteje španščina kot drugi svetovni govorjeni jezik v smislu, koliko ljudi ta jezik govori kot prvi jezik. To je malo pred angleščino, vendar daleč za kitajskim jezikom, ki ga govori 1,2 milijarde ljudi. Španski jezik ima vsaj 3 milijone naravnih govorcev v vsaki od 44 držav, kar je četrti geografsko najbolj razširjen jezik.

Če se želite naučiti španskega jezika obiščite jezikovni tečaj ali pa kliknite na povezavo tečaj španščine.

Španščina je del indoevropske družine jezikov, ki jih govori več kot tretjina svetovnega prebivalstva. Drugi indoevropski jeziki so angleščina, francoščina, nemščina, skandinavski jeziki, slovanski jeziki in drugi indijski jeziki.

Španščina se razvršča kot romanski jezi. Jezik naj bi v regiji Kastalija deloma postal prepoznan zaradi prizadevanj kralja Alfonsa v 13. stoletju, da bi jezik standardiziral za uradno uporabo. Do takrat, ko je Kolumb prišel na zahodno poloblo, okoli leta 1492 je španščina dosegla točko, kjer je ustno in pisno razumljiva tudi danes.

Čeprav španščina izvira na Iberskem polotoku kot potomec latinščini pa ima danes veliko več govorcev v Latinski Ameriki in čeprav obstajajo razlike v besedišču, slovnici in izgovorjavi med španščino Španije in Latinske Amerike, te razlike niso tako velike, da bi preprečile enostavno komunikacijo.