Sodno prevajanje

Velikokrat je potrebno nekatere dokumente sodno overiti. Če je potrebno prevajanje dokumenta, potrebujemo sodno prevajanje. Sodnega prevajalca imenuje minister za pravosodje. Opredeli se tudi tuj jezik za katerega je imenovan. Sodni tolmač mora biti posebno usposobljen za prevajanje sodnih postopkov. Če želi nekdo opravljati sodni prevod mora opraviti preizkus za sodno prevajanje, znati mora aktivno slovenski jezik in pokazati mora strokovno znanje enega ali več tujih jezikov.

Kateri dokumenti potrebujejo sodno overjeni prevod?

Različne pogodbe, rojstni in matični listi, potrdila, spričevala, izpisi iz registra, diplome, pooblastila, različne izjave, osebni dokumenti, certifikati, razpisi v tujini ,… Vse to mora biti opremljeno z žigom in podpisom sodnega tolmača. Prevod sodnih listin in sodnih postopkov je zahtevna in občutljiva zadeva. Sodni tolmači morajo biti strokovni, kakovostni in hitri.
Vsak sodni prevod mora biti zvezan z originalom, opremljen mora biti z žigom in zraven mora sodni tolmač s svojim podpisom jamčiti za verodostojnost in kakovost. Sodno prevajanje je dražje od ostalih prevodov. Potrebno je zelo veliko znanja, prevajalec si nikoli ne sme dovoliti napak. Potrebne so nekajletne izkušnje in nakaj letna specializacija. Sodno prevajanje zajema široko področje, vsak sodni prevajalec ne more pokrivati vsa področja, zato se specializira za določeno področje. Strokovno zelo kvaliteten sodni prevajalec postane zelo iskan in cenjen. Če lahko opravlja prevajanje v več jezikih mu je samo še dodana vrednost.
Vir: spletni-slovar.com.