Prevod iz angleščine v slovenščino

Angleščina je nedvomno en izmed najpomembnejših svetovnih jezikov, v mnogih pogledih pa kar najpomembnejši. Čeprav po številu govorcev ni na prvem mestu, je znanje angleškega jezika v našem času tako rekoč nujno, saj lahko v angleščini komuniciramo s praktično vsemi tujimi trgi, ne le z angleško govorečimi. Poleg tega, da se moramo znati sporazumevati, pa moramo pogosto poskrbeti tudi za različne prevode, tako prevod iz angleščine v slovenščino kot obratno. Še posebej je potreba po prevajalskih storitvah izrazita pri podjetnikih, ki redno poslujejo tudi na tujih trgih, a ti nikakor niso edini, ki jim pride prav kvaliteten prevod.

Prevod iz angleščine v slovenščino je v ponudbi praktično vsake prevajalske agencije, kar pa je dvorezen meč – prevedena besedila morajo biti namreč brezhibna, zato je nujno izbrati strokovno usposobljenega prevajalca, ki bo poskrbel za kakovosten prevod. Zgolj znanje obeh jezikov še ne zadošča za kakovosten prevod iz angleščine v slovenščino, o čemer se nehote prepričajo tisti, ki prevajalce izbirajo le glede na ceno. Prevajanje zahteva prevajalca, ki je izobražen v obeh jezikih, priporočeno pa je, da je tudi naravni govorec ciljnega jezika, saj bo le tako končno besedilo prevedeno pravilno in v jezik ter obliko, ki jo bralci poznajo in pričakujejo. Ne gre namreč le za prevajanje besed, prenesti je treba celoten smisel besedila, skupaj z vsemi posebnostmi enega ali drugega jezika.

Vsako besedilo prevajalcu postavlja različen izziv. Od umetnostnih besedil, ki so za večino prevajalcev največji izziv, a dopuščajo veliko kreativne svobode, do povsem tehničnih zapisov, ki morajo biti prevedeni skrajno natančno in brez najmanjše napake. Vsak prevod iz angleščine v slovenščino je tako poseben, vsakega se je treba lotiti pozorno in predano. Upoštevati je treba tako posebnosti angleškega jezika in njegovih številnih dialektov, kot tudi lastnosti slovenščine ter slovenske kulture.

Prevod iz angleščine v slovenščino največkrat terjajo razna turistična besedila, pogosto pa se prevajajo tudi tehnična besedila, ki so nujna za poslovanje s tujino. Seveda ne smemo pozabiti na mnoga druga uporabna besedila, ki nastajajo v angleškem jeziku, a jih moramo za slovenske bralce prevesti v slovenščino.