Prevajanje in tolmačenje

Živimo v časih, ko svet od nas zahteva vedno več stikov z različnimi ljudmi v svetu, zato je potrebno, da razumemo čim več tujih jezikov, s katerimi se lahko sporazumevamo z ljudmi različnih narodnosti. Seveda je že nekaj časa v veljavi, da se tujih jezikov učimo že v zgodnjih letih našega življenja, pri nekaterih otrocih se to začne že v vrtcu, obvezno pa že v osnovni šoli. Starejše generacije so na to dajale veliko manj poudarka, zato imajo ljudje v zrelih letih dandanes težavo, ker se ne znajo sporazumevati v nobenem drugem jeziku kot pa samo v svojem. Taki ljudje morajo za sporazumevanje z drugače govorečimi ljudmi odšteti nemalo denarja in si najeti strokovnjaka, ki namesto nas prevede pisno ali ustno besedilo iz tujega jezika iz katerega želimo prevod. Prevod se loči na dve vrsti in sicer na pisno ali ustno besedilo, kar pa v bistvu pomeni prevajanje oziroma tolmačenje.  Prevajanje (https://sl.wikipedia.org/wiki/Prevajanje) je nek splošen izraz za proces prevajanja pisnega besedila iz enega jezika v drugega. Tekst je lahko v papirnati ali v elektronski obliki. Po vrstah prevajanja poznamo strokovna, poslovna in leposlovna prevajanja. Glavna oprema prevajalcev je v večini računalnik ali pa papir in svinčnik in pa seveda razni slovarji. Tolmačenje pa pomeni, da se prevaja govorjeno besedilo. Tolmači so največkrat zelo priljubljeni na kakšnih večjih mednarodnih dogodkih oziroma na konferencah, kjer so prisotni ljudje različnih narodov, ki se brez tolmača med seboj nebi mogli sporazumevati. Tudi tolmačenje ločimo in sicer na simultano tolmačenje, kar pomeni tolmačenje na večjih dogodkih, običajno pa poteka v kabinah, poslušalci pa poslušajo s slušalkami; konsekutivno, tolmač stoji ob govorniku in prevaja postopoma za njim; šepetalno, ki je namenjeno manjšemu številu ljudi, ki jim šepeta prevod in pa znakovno tolmačenje, ko prevajajo jezik gluhonemih. Tolmači potrebujejo malo več opreme, na primer slušalke, prevajalske kabine in podobno.