Prevajanje in tolmačenje – zahtevni, toda učinkoviti dejavnosti

Več jezikov znaš, več veljaš. Ste že slišali za ta pregovor? Seveda. In dejansko drži in to že zelo dolgo časa. Na trgu namreč ves čas iščejo delovno silo, ki obvlada jezike, do te mere, da lahko prevaja, tolmači in še kaj drugega.

Prevajanje ali tolmačenje

Nekateri tovrstni dejavnosti enačijo. V resnici gre za dejavnosti, ki se dopolnjujeta, nekateri poznavalci pa ju ločijo. Prevajanje nam je bolj blizu. Gre za proces, kjer je neko besedilo, pisno ali ustno, ponavadi pisno, prevedeno v nek drug jezik. Opravi ga za to usposobljeni strokovnjak, ki se je na tem področju izobraževal do te mere, da jezik in vse, kar sodi zraven, obvlada do potankosti. Tudi za tolmačenje velja isto, vendar gre tu za še eno spretnost, ki je zelo izrazita. Osebi, ki to opravlja, pravimo tolmač. Njegova naloga je, da skoraj istočasno ali pa z zelo majhnim razmikom govori skupaj z govorcem. Za to dejavnost je ponavadi potrebna tudi posebna oprema. S tem mislimo na slušalke, mikrofone in podobno. Poznamo t. i. simultano tolmačenje, ki je najzahtevnejša oblika tolmačenja, hkrati pa tudi najučinkovitejša. Vsi tolmači pa so izkušeni poligloti, torej dobri poznavalci številnih jezikov.

Kaj je bolj zahtevno?

Verjetno tolmačenje. Menimo, da vsak prevajalec ni sposoben biti tudi tolmač. Nekateri imajo raje umirjeni prostor in čas na razpolago. Potem je zanje boljše prevajanje. Tudi pri tolmačenju gre za prevajanje, toda v bolj stresni obliki. Oseba je namreč omejena s časom in tudi z iznajdljivostjo. Obe dejavnosti pa sta vredni spoštovanja in kapo dol kvalitetnim prevajalcem in tolmačem.

Na Wikipediji sta vam na voljo dva članka, ki precej dobro opisujeta omenjeni tematiki. Ogledate si ju lahko tukaj:

https://sl.wikipedia.org/wiki/Prevajanje

https://sl.wikipedia.org/wiki/Tolma%C4%8Denje