Prevajanje in prevodi

Prevajanje proces prenašanja pomena besede oziroma pisnega ali ustnega sporočila iz enega jezika v drug jezik. Prevod pa je ubistvu končni produkt prevajanja oziroma rešitev naloge, ki je bila dana prevajalcu. Vedo, ki se ukvarja s tem, imenujemo prevodoslovje. Danes poznamo veliko različnih jezikov kar pa pomeni, da se ljudje velikokrat srečamo z jezikom, ki nam je neznan oziroma nerazumljiv.

Ob nerazumevanju kateregakoli tujega jezika se lahko obrnete na prevajalske agencije, ki bodo s svojim usposobljenim, strokovnim kadrom poskrbele, da boste dano besedilo ali govor razumeli v celoti. Prevajalci so visoko izobraženi, obvladajo slovnico vseh jezikov, ki jih uporabljajo pri prevajanju, besedilo pa lepo oblikujejo in poskrbijo za razumljiv prevod. V prevajalni agenciji vam lahko ponudijo tudi istočasno lektoriranje, za še boljši končni izdelek. Naročniki prevodov imajo lahko različen namen, zato prevajalci pri prevajanju upoštevajo tudi namen prevoda in okoliščine, v katerih se bo prevod uporabljal. Tu is lahko ogledate ponudbo prevodov: http://www.prevajanjealkemist.si/prevajanje/prevodi.

Prevod pa ni nujno le v pisni obliki, ampak tudi v ustni. Temu prevajanju pravimo tolmačenje. Poznamo več vrst tolmačenja. Gre za prevajanje sporočila govornika njegovim poslušalcem. Običajno te prevodi potekajo hitreje, zato mora biti prevajalec zelo pozoren in hitro odziven. S strokovnim in izurjenim osebjem prevajalske agencije se izognete napakam v prevodu, pa naj bo to pisno ali ustno prevajanje. Pri pisnih prevodih ima sicer prevajalec več časa za pregled in popravke, ter tako res omogoči prevod brez napak.

Tolmačenje je ubistvu podvrsta prevajanja. Omenili smo že, da poznamo več vrst, to je simultano, konsekutivno, konferenčno in telefonsko ter šepetanje. Prvi dve vrsti sta si zelo podobni, le da gre pri konsekutivnem tolmačenju ponavadi za prevajanje daljšega besedila, pri simultanem pa gre za prevajanje sproti govorjenih besed, kar je primerno za situacije, kjer je dogodek časovno omejen. Šepetanje je ustrezno takrat, kadar govornika ne razume manjše število oseb, naprimer dve ali tri.