Prevajalske agencije nudijo raznovrstne storitve

Nuja za prevajanje iz dneva v dan narašča. Danes je potrebno prevesti že skoraj vse: dokumente, spričevala, pogodbe, leposlovje, strokovna besedila, reklame, navodila, recepte, spletne strani,… Tega je tako veliko, da se ne da vsega našteti.
Prevajalske agencije ponavadi nudijo veliko storitev. Poleg prevajanja nudijo tudi lektoriranje in oblikovanje besedila. V agenciji je ponavadi zaposlenih več prevajalcev, zato si lahko omislimo prevajanje v več jezikih.

Prevajalska agencija mora biti vredna zaupanja.

Danes je konkuranca tako velika, da si prevajalska agencija ne sme dovoliti slabih prevodov. Stranka pričakuje od agencije veliko. Zato velikokrat postavi različna vprašanja in se nato odloči za agencijo, ki ji največ ponudi. Prevajanje mora biti kvalitetno opravljeno. Ponudnik te storitve mora jamčiti za kvaliteto. Če prevod ni kvalitetno opravljen, ga naročnik lahko zavrne. To si ugledna prevajalska agencija nikoli ne sme privoščiti. Slaba reklama naredi veliko škode in lahko si nekdo poišče drugega prevajalca. Kot že omenjejo je za prevajanje veliko kvalitetne ponudbe. Prevajalec ali prevajalska agencija mora imeti korekten odnos do stranke. Kaj to pomeni? Ponudnik mora biti vljuden in odgovoriti mora na vsa vprašanja, ki so namenjena za prevajanje. Nikoli ne sme ponudnik obljubljati nekaj kar ne more uresničiti. Vedno mora biti zmožen izpolniti vsa pričakovanja stranke. Obvezno se mora držati obljubljenih rokov. Prevajanje mora vklučiti tudi lektoriranje in oblikovanje besedila. S temi dodatnimi storitvami si marsikdo prihrani na času, velikokrat tudi na denarju in dodatnih stresih, če je potrebno lektoriranje iskati drugje. Spoštovati se mora zaupnost in varovanje podatkov. Če prevajanje ni bilo kvalitetno opravljeno, mora imeti naročnik možnost reklamacije in prevajalec mora napako v zelo kratkem času odpraviti. Stranka mora biti s prevodom zadovoljna.
Kar se od prevoda pričakuje mora biti vedno v nekem razumnem obsegu. Nikoli si ne more pričakovati prehiter prevod, ali pa da posameznik ali agencija nudi prevajanje v vseh jezikih.