Prekinitev pogodbe o zaposlitvi, novo stanje poslovnega okolja

Prekinitev pogodbe o zaposlitvi spreminja obstoječe  poslovno okolje . Spremembe, katere narekuje prekinitev pogodbe o zaposlitvi so kadrovske, organizacijske in se tičejo predvsem neposredno prizadetega poslovnega okolja. Kadrovske spremembe so opazne predvsem v novo nastalih lastnostih poslovanja. Občutijo jih predvsem zaposleni, deloma pa tudi ostali, ki so povezani s proizvodnim procesom. Nove lastnosti poslovanja lahko pomenijo generiranje organizacijski sprememb, ki imajo za cilj vzpostavitev uspešnega delovnega okolja.

Lahko pa prekinitev pogodbe o zaposlitvi vpliva posredno tudi na okolico. Posebno izrazito je to v primeru večjega števila prekinitev. Okolica lahko organizacijske, kadrovske spremembe ter številne druge novo nastale situacije, občuti na različne načine. Na spremembe vplivajo vzroki, ki so od primera do primera drugačni, med seboj pa lahko enaki, podobni ali zelo različni. V primeru, da so vzroki lastni predvsem panogi, ima lahko posledice na konkurenco. Vzroki lahko tičijo tudi v dejavnikih, ki ne sodijo v konkurenčno okolje. Tako je lahko prekinitev pogodbe o zaposlitvi posledica sprememb na trgu. Spremembe so lahko lokalnega, regijskega ali globalnega značaja, kažejo pa se tudi v raznih drugih možnih oblikah.  Veliko je odvisno kako je poslovno okolje vpleteno v lokalno, regijsko ali okolje. Vzrokov za prekinitev pogodbe o zaposlitvi je lahko še veliko več. Poseben izziv so izredni vzroki. Ti so večinoma nepredvidljivi, zato ima tudi temu primerne posledice.  Glede na vzroke ima prekinitev pogodbe o zaposlitvi tudi različne možnosti za prihodnost vseh udeležencev.

V primeru, da so vzroki blažji in vplivajo predvsem na ožje poslovno okolje je možnosti za pozitivno rešitev problema večja. To velja tako za delodajalca, kot zaposlenega ter vse ostale, ki čutijo vpliv novo nastale situacije. Vzroki večjih razsežnosti lahko prizadenejo večje število oseb, lahko prizadenejo razne dejavnosti in aktivnosti v okolici, ter imajo na splošno možen večji obseg posledic. Prekinitev pogodbe o zaposlitvi ne zadeva zgolj delodajalca in delavca, lahko ima vpliv tudi na številne druge osebe.

http://mojazaposlitev.si/delodajalci/nasveti/kako-odpustiti-delavca-v-skladu-z-zakonom/