Odpravnina iz poslovnih razlogov je pravica, ki jo določa zakon

Upravičencu je odpravnina iz poslovnih razlogov natančno določena v zakonu od delovnih razmerjih. Poslovni razlogi so po zakonu prenehanje potreb po opravljanju dela, odpoved ima lahko vzrok tudi v nesposobnosti zaposlenega ter krivdnem razlogu. Prenehanje potreb po zaposlitvi lahko temelji na strukturnih, organizacijskih, ekonomskih, tehnoloških in drugih podobnih razlogih delodajalca. Nesposobnost delavca je ocena delodajalca, s katero je ugotovljeno nedoseganje zadanih nalog. Nedoseganje lahko temelji na kakovost, količino, strokovnost ter na raznih drugih osnovah. Z njo ima upravičenec zagotovljeno socialno varnost. Delavcu odpravnina iz poslovnih razlogov ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga pripada obvezno. Tudi če je bil sklenjen dogovor o tem, da se odpravnini delavec odpove, dogovor pravno ni veljavne. Ob prenehanju delovnega razmerja upravičenec izgubi pravico do prejemanja osebnih dohodkov, s tem pa se mu poslabša kakovost življenja. Pripadajoča odpravnina iz poslovnih razlogov mu izboljša zagotavljanje možnosti normalnega življenja za čas, ko išče novo zaposlitev. Zakon zagotavlja upravičenost do varstva, tudi preko številnih formalnih zahtev. S tem se upravičencu izboljša položaj šibkejše stranke. Upravičencu odpravnina iz poslovnih razlogov pripada v primeru, ko je bil pri delodajalcu zaposlen najmanj leto dni. Ta pravica je lahko drugače določena, skladno z določili kolektivne pogodbe. Kakšna odpravnina iz poslovnih razlogov pripada upravičencu je odvisno od njegove mesečne plače. Upravičencu se odpravnina iz poslovnih razlogov izračuna na osnovi povprečne plače, ki jo je prejemal ali bi jo prejemal v zadnjih treh mesecih pred odpovedjo. Izplača se v višini bruto izračuna odpravnine iz poslovnih razlogov, saj odpravnina iz poslovnih razlogov ni podvržena plačilu prispevkov. Odpravnina ne sme po višini presegati desetkratnika povprečja zadnjih treh plač. Osnova za izračun odpravnina je celotna plača. To pomeni osnova ter vsi pripadajoči dodatki. Odpravnina iz poslovnih razlogov je pomoč delavcu ob prenehanju prejemanja osebnih dohodkov. Odpravnina iz poslovnih razlogov omogoča ohranjati socialni položaj delavca ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi. V sodobnem času ima odpravnina iz poslovnih razlogov namen izboljšati materialni položaj delavca. S tem ima zagotovljeno pomoč za čas, ko išče novo delovno mesto oziroma zaposlitev. Odpoved pogodbe o zaposlitvi je pravni akt, ki daj možnost zaposlenemu ali delodajalcu odpovedati pogodbo o zaposlitvi. Za odpoved s strani delodajalca morajo obstajati utemeljeni razlogi oziroma mora obstajati utemeljen razlog. To je lahko krivdni razlog, nesposobnost, nezmožnost opravljanja dela ali poslovni razlog. Delavec na drugi strani lahko odpove pogodbo o zaposlitvi brez obrazložitve, držati pa se mora zakonskih odpovednih rokov. Po poteku odpovednega roka delavcu pripada odpravnina iz poslovnih razlogov. Določena je z zakonom ter mora biti izplačana, ne sme pa biti poravnana na druge načine. Delavcem odpravnina iz poslovnih razlogov v mnogih primerih ni znana pravica, zato je dobro biti osveščen in poučen. Dobrodošla je tudi praksa, ki v takih ali vseh podobnih primerih za pomoč in nasvet angažira pravnega ali ustreznega drugega strokovnjaka. Nasvet in pomoč je danes dostopna tako s stroškovnega vidika kot tudi dostopnosti same. Stroški so minimalni, če se na drugi strani primerja odpravnina iz poslovnih razlogov. Dostopnost strokovnjakov pa je danes večja zaradi večjega števila strokovnjakov, kot tudi sodobni oblik poslovnega komuniciranja. Mnogim strokovnjakom je odpravnina iz poslovnih razlogov uveljavljena praksa. S področjem pravic zaposlenih se pogosteje ukvarjajo, zato imajo tudi izkušnje ter so na tekočem z dogajanjem na področju pravic delavcev. Dostopnost je danes večja zaradi same splošno boljše informiranosti družbe. Vprašanje, kakšna odpravnina iz poslovnih razlogov pripada zaposlenemu, kako jo uveljavi ter podobna vprašanja, je danes možno nasloviti na številne vire informacij. Nasveti so lahko brezplačni, postavljeno vprašanje pa omogoča tudi lažje nadaljevanje pomoči, če je ta potrebna. Strokovna pomoč je danes dosegljiva na spletu ali na klasičen način. Mnogi strokovnjaki za področje pravic delavcev imajo spletne strani, ki informirajo, seznanjajo z novostmi ter nudijo tudi individualno obliko pomoči. Na spletu jih poiščemo na različne načine. V primeru, da jih poznamo, v iskalnik vnesemo njihovo ime oziroma naziv njihovega podjetja. Če ne poznamo nikogar, nam iskalnik nudi pomoč pri iskanju strokovnjakov za področje pravic delavcev. V iskalnik je potrebno zgolj vnesti ključno besedo, ter pregledati ponujene rezultate iskanja. V večini primerov bomo našli vsaj nekaj možni naslovov, na katere se lahko obrnemo v primeru potrebe po strokovni, pravni ali drugi pomoči. Strokovnjak se v prvi vrsti zaveda, da je odpravnina iz poslovnih razlogov pravica ter oblika pomoči šibkejši strani v poslovnem odnosu. Sodobni trg dela jo vedno bolj ceni, saj se na njem dogajajo pomembne spremembe. Odpravnina iz poslovnih razlogov je pravica, ki jo odpuščena oseba uveljavlja. V zakonu je odpuščena oseba zaščitena z namenom, da se prepreči poslabšanje njenega materialnega stanja. Poleg izgube osebnega dohodka, je odpuščena oseba tudi drugače prizadeta. Vsak, ki pošteno opravlja delovne naloge, se ob izgubi delovnega mesta počuti prizadetega. Poslovni razlog na drugi strani ni nujno povezano z kakršnimi koli slabimi nameni delodajalca. V stanju konkurence na trgu se nenehno dogajajo spremembe. Vsak bi želel biti na trgu najboljši, zato pa mora biti boljši od nasprotnikov. Slabši mora zaradi posledično slabših rezultatov poseči v ukrepe, ki bi jih ob dobrih poslovnih rezultatih ne sprejel. Delavcu odpravnina iz poslovnih razlogov pomaga v stiski. Poslovanje na konkurenčnem trgu je danes vse bolj soočeno z dinamičnim dogajanjem. Konkurenca neprestano tekmuje, zato so tekmeci neprestano soočeni s potrebami po večjih ali manjših spremembah. V proizvodni proces ali proces izvajanja storitev se zato pogosteje uvajajo razne spremembe. Delovno mesto ali več delovnih mest zato lahko postane odveč, odpravnina iz poslovnih razlogov pomaga tudi ostalim. Odpuščeni delavci bodo lahko na trgu dela našli drugo delovno mesto, ostali na delovnih mestih pa bodo k temu prispevali z boljšo storilnostjo oziroma učinkovitostjo spremenjenega delovnega procesa oziroma procesa izvajanja storitev. Na konkurenčnem trgu se tudi pojavljajo novi igralci, kar pomeni nove priložnosti za brezposelne. Njim odpravnina iz poslovnih razlogov omogoča kakovost življenja, dokler se ne pojavijo nove zaposlitvene priložnosti. Nove priložnosti brezposelne osebe ne smejo iskati in ocenjevati statično, ampak dinamično. Statično ocenjevanje in iskanje pomeni, da se brezposelna oseba omejuje z točno določenimi zahtevami. V takem primeru je priložnosti manj, odpravnina iz poslovnih razlogov pa ne bo trajala v nedogled. Dinamično ocenjevanje pomeni, da smo pripravljeni pri zahtevah popustit.

Odpravnina iz poslovnih razlogov ima namen varovati brezposelne.

www.mojazaposlitev.si/delodajalci/nasveti/odpravnina/