Od prevajanja do prevoda

Prevajanje je proces spreminjanja določenega teksta iz enega jezika v drugega, brez da bi se mu spremenila vsebina. Ta tekst je lahko zapisan ali pa govorjen. Če imamo opravka s spreminjanjem jezika pisnih besedil, govorimo o prevajanju, če pa imamo opravka z prevajanjem govorjenih besedil, pa govorimo o tolmačenju. Tolmačenje je podzvrst prevajanja. Končnim besedilom, ki jih dobimo v procesu prevajanja, rečemo prevodi. Obstajajo različne vrste prevodov, kot so na primer sodni prevodi, literarni prevodi in pa seveda govorjeni prevodi. Izhodišče za začetek prevajanja je besedilo, ki ga moramo prevesti. Besedila so različno dolga in pa različno zahtevna. Če nam storitev opravljanja nudi prevajalska agencija, kot je Alkemist, bo cena ponavadi določena glede na število strani in pa glede na zahtevnost samega prevoda. Sam proces prevajanja poteka tako, da prevajalec išče sopomenke določenih besed v tujem jeziku in pa hkrati spreminja še stavčno strukturo besedila. Če prevajalec ne bi spreminjal tudi tega, prevod v večini primerov ne bi imel smisla. Prevajalci so običajno ljudje, ki so se za to izobraževali na fakulteti, lahko pa pri prevajanju uporabljamo tudi native speakerja. Za njih je značilno, da je jezik, v katerega prevajajo, njihov materni jezik. Ko prevajalec besedilo prevede, gre ta ponavadi še skozi roke lektorja, da popravi morebitne napake. Nekaj povsem drugačnega pa je tolmačenje. Ker se pri tolmačenju prevaja govorjeno besedilo, tolmač prevoda nima časa zapisovati, ampak si lahko dela le hitre opombe. Njegov prevod mora biti sproti oblikovan, saj ga mora povedati naprej, zato je pomembno, da ima tolmač dobro koncentracijo.