Kakšne vrste prevajanja poznamo?

S procesom globalizacije se je naš svet navidezno zmanjšal. Vedno več opravka imamo s stvarmi in ljudmi iz tujih držav, zaradi te povezanosti pa je posledično tudi vedno bolj pomembno znati tuje jezike. Vseh jezikov sveta se seveda ne moremo sami naučiti, zato občasno potrebujemo prevajanje. Kaj prevajanje sploh je?

Prevajanje je proces spreminjanja besedila ali govora iz enega v drugi jezik, brez da bi se spremenila sama vsebina. Prevajamo lahko sami, če posedujemo potrebno znanje, ali pa to za nas opravijo prevajalske agencije. Prevajalske agencije so podjetja, ki združujejo strokovnjake za različne jezike in nudijo storitve prevajanja ljudem, ki jih potrebujejo. S prevajalskimi agencijami pogosto sodelujejo tudi native speakerji. Poznamo različne vrste prevajanja, ki se ločijo glede na medij, preko katerega komuniciramo. Če gre za tekste v pisni oziroma elektronski obliki, ločimo prevajanje raznih besedil. Ta so lahko strokovna, poslovna ali pa leposlovna. Prevajalske agencije pogosto nudijo tudi lektoriranje, kar pomeni, da preverijo natančnost in slogovno ustreznost besedila, ki se prevaja.

Kadar pa gre za prevajanje ustnih besedil in pa pogovorov, pa prevajanju rečemo tolmačenje. Ločimo štiri vrste tolmačenja, to so: simultano tolmačenje, konsekutivno tolmačenje, šepetano tolmačenje in pa znakovno tolmačenje. Simultano tolmačenje se najpogosteje uporablja na večjih dogodkih, kjer je velika prisotnost tujih govorcev. Poteka v prevajalski kabini, slušatelji pa prevod poslušajo po brezžičnih slušalkah. Konsekutivno tolmačenje je tolmačenje, kjer tolmač stoji neposredno ob govorcu in za njim prevaja po sklopih. Šepetano tolmačenje je tolmačenje namenjeno le eni ali dvema osebama v dvorani, zato tolmač sedi poleg slušateljev in jim prevod šepeta. Znakovno tolmačenje pa je tolmačenje z jezikom gluhonemih.