Kakšne so razlike med prevajanjem in tolmačenjem?

V sodobnem svetu, kjer imamo vedno več stikov s tujimi ljudmi in njihovimi jeziki, je pomembno predvsem, kako se sploh sporazumevati. Mlajše generacije se tujih jezikov učijo že v šoli, medtem ko starejše te priložnosti še niso imele. Seveda pa vseh jezikov sveta ne moremo sami znati, zato včasih potrebujemo pomoč strokovnjakov. Te namesto nas prevedejo pisno besedilo ali ustno besedilo iz tujega jezika.

Glede na to, ali prevajamo pisno ali ustno besedilo ločimo dve vrsti: prevajanje in pa tolmačenje. Prevajanje je splošen izraz za proces spreminjanja pisnega besedila iz enega v drugi jezik, brez da bi se spremenila sama vsebina. Pri tem je sam tekst lahko v papirnati ali pa elektronski obliki. Prevajanje besedil se loči predvsem glede na vrsto besedila. Ta so lahko: strokovna, poslovna ali pa leposlovna. Prevajalci so tako strokovnjaki z znanji različnih jezikov, specializirani prav za prevajanje. Največkrat je njihova edina oprema računalnik, oziroma list papirja, svinčnik in pa razni slovarji. Tolmačenje, po drugi strani, pomeni prevajanje govorjenih besedil. Na marsikaterem dogodku ali pa javni konferenci so tako prisotni pripadniki različnih narodov, ki se brez tolmačev med seboj ne bi mogli sporazumevati. Glede na priložnost na kateri se potrebuje tolmačenje tako ločimo 4 glavne vrste: simultano tolmačenje (tolmačenje na večjih dogodkih, prevajanje poteka v kabinah, poslušalci pa ga poslušajo po slušalkah), konsekutivno tolmačenje (tolmač stoji ob govorniku in za njim prevaja po sklopih), , šepetano tolmačenje (namenjeno manjšemu številu oseb, tolmač je zraven slušateljev in jim prevod šepeta) in pa znakovno tolmačenje (v oziroma iz jezika gluhonemih). Tolmači za razliko od prevajalcev potrebujejo več opreme, kot so na primer prevajalske kabine, slušalke, itd. Prav tako se od prevajalcev razlikujejo tudi po tem, da ni vedno dovolj samo njihovo strokovno znanje, ampak morajo biti tudi dobro skoncentrirani, zmožni opravljati več del hkrati in pa biti navajeni javnega nastopanja.