Itm za otroke, kaže na problem debelosti v razvitih delih sveta

Itm za otroke se izračuna po isti formuli, kot za odrasle osebe. Naknadno se itm za otroke primerja z rezultati vrstnikov istega spola in starosti. Pri odraslih osebah se rezultat primerja s fiksnimi vrednostmi v tabeli. Fiksne vrednosti v tabeli za odrasle osebe so od pod šestnajst do preko štirideset. Normalna telesna teža odraslih je od osemnajst in pol do petindvajset. Indeks pod šestnajst pomeni hudo nedohranjenost, nad štirideset pa debelost tretje stopnje. Za natančnejši indeks telesne teže je potrebno dodatno upoštevati spol in starost.

spremljanje gibalnega razvoja otrok

Slovenska in svetovna realnost problema debelosti otrok

Idealno težo glede na višino oziroma itm za otroke določimo s pomočjo perentilov otrok iste starosti in spola. S pomočjo percentila, določeno populacijo otrok razdelimo na sto enakih delov. Pod petim percentilom itm za otroke govori o nedohranjenosti, med petinosemdesetim in petindevetdesetim percentilom itm za otroke pomeni zvečano telesno maso, nad petindevetdesetim percentilom pa itm za otroke govori o debelosti. Mednarodne študije kažejo, da se je v zadnjih štirih desetletjih po vsem svetu povečalo število debelih otrok in mladostnikov za desetkrat. To je populacija oseb od pet do devetnajst let.

Slovenski fantje so na enaindevetdesetem mestu od dvestotih po pojavnosti debelosti, ta je ugotovljena pri desetini populacije ter na štiriinšestdesetem mestu po deležu čezmerno prehranjenih, ugotovljena je pri tretjini populacije. Slovenska dekleta so na štiriindevetdesetem mestu po pojavnosti debelosti, ugotovljena je pri sedmih odstotkih populacije. Na sto drugem mestu so slovenska dekleta po deležu čezmerno prehranjenih, čezmerna prehranjenost je ugotovljena pri več kot petini populacije.

Spremljanje gibalnega razvoja otrok

V Sloveniji se na nacionalnih ravni spremlja gibalni in telesni razvoj otrok in mladine že več kot trideset let. Trend povečevanja čezmerno prehranjenih otrok je bil v Sloveniji pravočasno zazna, predlagani so bili ukrepi za izboljšanje. Med najpomembnejše ukrepe sodi program, ki spodbuja zdrav življenjski slog v osnovnih šolah. Na problem debelostilahko opozori izračunan itm za otroke. Več o indeksu telesne mase preberite na blogu Linea Snelle.