Ekološki papir

Varovanje okolja postaja ena najpomembnejših nalog v globalnem smislu, zanj pa lahko veliko naredimo tudi pri povsem vsakdanjih aktivnostih in tudi pri delu. Svoj kamenček v mozaiku lahko pristavimo tudi tako, da se odločimo za premišljeno uporabo papirja, ki ga uporabljamo doma, za šolo in študij, pri delu v pisarni … Saj veste: papir je proizvod, ki izhaja iz gozdov, in da bi zaščitili naše dragocene tovarne kisika oziroma drevesa, lahko poskrbimo tudi s tem, da uporabljamo ekološko neoporečen papir oziroma varčujemo pri njegovi porabi.

Papir uporabljajte po pameti


Najbolje je, da se uporabi papirja čim bolj izognemo oziroma ga uporabljamo zgolj takrat, kadar je to nujno potrebno. Razmislite o tem, kako pogosto uporabljate papir nepremišljeno. Je res potrebno, da si nanj pišete zaznamke in opomnike, ko pa lahko za to uporabite svoj mobilni telefon? Je nujno, da natisnete elektronsko pošto, ki ste jo prejeli od stranke, ko pa bi jo lahko posredovali naprej v elektronski obliki? Morate natisniti svojo seminarsko nalogo, ki jo boste predstavili v digitalni obliki, ko pa bi lahko govorno predstavitev vadili kar tako, da jo ohranite v digitalni obliki?

Papir je dragocen naravni material, zato velja nanj tudi gledati tako. Nikar ga ne uporabljajte, če ni nujno – za tiska in pisanje na papir se odločajte manj pogosto, pa se bodo tudi gozdovi ohranjali.

Papir glede na načine izdelave


Papir ni zgolj izdelek iz dreves, temveč njegova proizvodnja vpliva na naše okolje oziroma na naravo tudi na druge načine. Eden najbolj problematičnih je zagotovo beljenje papirja. Naraven papir ni povsem bele barve, kar pomeni, da ga je potrebno dodatno kemično obdelati z belili, pri tem pa se zaradi uporabe močnih kemikalij okolju vsekakor povzroča škoda. Vendar pa takšna obdelava ni nujna – nenazadnje ni nobene potrebe, da uporabljamo snežno bel papir, temveč je lahko enako uporaben tudi takšen, ki je nekoliko manj bleščeče bele barve. Papir iz eko programa je povsem sprejemljiv tako za izdelavo zvezkov kot risalnih listov, pa tudi pisarniški papir je gotovo bolj zanimiv, če njegova barva nekoliko odstopa.

Poleg papirja, za katerega se uporablja nova celuloza, pa je seveda mogoče izdelati papir tudi s postopkom reciklaže. Zanjo je potrebno dobro ločevanje odpadkov, ki podjetjem za reciklažo oziroma papirnicam zagotovi dovolj materiala za uporabo. Res je, da brez vsakega vpliva na okolje tudi v tem primeru ne gre, saj je potrebno odpadni papir očistiti oziroma odstraniti črnilo, vendar pa vsaj ni potrebe, da pade enako število dreves kot za papir, ki je povsem nov. Recikliran papir je bil nekoč značilen predvsem za papirne izdelke najslabše kakovosti, torej večinoma za higienski papir, danes pa se z reciklažo izdeluje tudi papir, namenjen uporabi v pisarnah, za zvezke in podobno. Če skrbimo, da papir kroži oziroma se predeluje v največji možni meri, smo ponovno bliže ohranjanju našega planeta za naslednje generacije.

Odnos do papirja


Ko smo že pri bodočih generacijah … Če imate otroke ali delate na področju vzgoje in izobraževanja, naj bo ena vaših nalog tudi to, da otrokom vcepite primeren odnos do papirja – nanj naj ne gledajo kot na poceni proizvod, temveč naj se ga naučijo ceniti kot izdelek, ki prihaja iz narave, zato moramo z njim ravnati spoštljivo.