Angleščina in zakaj so inštrukcije tako pomembne

Angleščina je v Sloveniji prvi tuj jezik s katerim se srečamo že v osnovni šoli potem pa nas običajno spremlja skozi celotno akademsko pot. Postopoma se učimo besedišče in slovnico, ki se skozi leta stopnjujeta dokler ne postanemo tekoči govorci, vačih pa se je potrebno poslužiti tudi inštrukcij, ki nam jih lahko pomagajo najti tukaj. V osnovni in srednji šoli se učenci lahko besedišče učijo sami, saj sta pri tem potrebna samo čas in volja. Slovnica pa je že druga stvar, saj se slovenščina in angleščina razlikujeta, in velikokrat je potrebna pomoč pri razumevanju in tvorjenju določenih jezikovnih struktur. Pri predmetu angleščina se učimo jezikovnih struktur kot so: časi, trpniki in tvorniki, pogojniki, poročani govor, neosebne glagolske oblike, členi, predlogi, deležniki, modalni glagoli, zaimki…

Inštrukcije so potrebne takoj ko pride do nerazumevanja ali neobvladovanje zahtevane učne snovi, katero določi posamezni učitelj predmeta. Takojšnje učenje jezika je najbolj primerno, saj se jezika ne smemo učiti kampanjsko , ker se stvari stopnjujejo in postajajo bolj zahtevne, in  kar hitro se znajdemo v poplavi pravil in besed, ki jih ne razumemo.

Največja prednost inštrukcij je individualen pristop inštruktorja k zahtevam in znanju učenca, saj ima inštruktor vseskozi učenje vpogled  v napredovanje in znanje svojega učenca.  Že sam potek inštrukcij je tako zastavljen, da ima najbolj efektiven učinek, saj na začetku ure učenec razloži/pokaže kaj hoče ali mora znati, nato mu inštruktor jasno razloži snov, potem pa sledijo vaje za utrjevanje znanja pri katerih je inštruktor prisoten in vseskozi pazi da učenec pravilno dela vaje in razume dano snov, prav tako pa po potrebi še enkrat (ali večkrat) razloži snov. Na koncu inštrukcij pa učenci vedno dobijo vaje za domov, tako da lahko snov utrdijo še doma in po potrebi ali želji pridejo nazaj na inštrukcije in izpilijo svoje znanje. S tako metodo dela omejitev ni in lahko vsi dosežejo želeno znanje in ciljno oceno.

Inštrukcije so pomembne, ker se kaj hitro zgodi, da učenci ne vejo kaj jih lahko čaka na preverjanju znanja, medtem ko inštruktor dobro pozna slovenski učni program in ve kaj morajo učenci znati na določeni stopnji. Prav tako pa ima inštruktor veliko različnih vaj za utrjevanje znanja in lahko z individualnim pristopom v zelo kratkem času učenca pripravi na test.