Angleščina – »lingua franca« sodobnega časa

Zahodno-germanski jezik izvira iz Anglije, ki je poleg uporabe kot materni jezik, izredno pomembna tudi iz vidika vojaškega, ekonomskega, političnega, znanstvenega in kulturnega vpliva, ter vsesplošne uporabnosti. Glede na uporabnost jezika Evropske unije, si lasti prvo mesto. Čeprav so v EU v osnovi enakopravni vsi uradni jeziki držav članic, pa so nekateri dokumenti dostopni le v enem jeziku, najpogosteje angleškem.

 

Zanimivosti angleškega jezika

 

Govorcev, ki uporabljajo angleščino kot drugi jezik je veliko več kot rojenih. Je materni jezik približno 350 milijonom ljudi, medtem ko se je 1,5 milijarde ljudi angleškega jezika priučilo. Kot primer lahko navedem, da na Kitajskem angleško govori več ljudi, kot v ZDA. Preko 20.000 angleških besed se letno razširi v druge jezike, dobra polovica angleških besed pa je uporabljenih v vsakodnevni komunikaciji in je latinskega izvora.

 

Kot prvi uradni jezik se angleški uporablja v državah: Avstralija, Bahami, Barbados, Bermuda, Gibraltar, Gvajana, Jamajka, Nova Zelandija, Trinidad in Tobago, Združeno Kraljestvo in ZDA. Bolj pa je razširjen kot učeni oziroma drugi jezik, ki pa po mnenju jezikoslovcev ne predstavlja več samo kulture domorodnih govorcev angleškega jezika. Angleščina je enostavno jezik, ki vase črpa poglede vseh svetovnih kultur med rastjo njegove rabe. Nasprotniki temu principu so mnenja, da je njegova potencialna raba kot sredstvo sporazumevanja bolj omejena. Glede na stopnjo priljubljenosti je angleški jezik najbolj priljubljen v Evropi in na Japonskem, sledijo pa mu še francoski, nemški in španski jezik. Pisana je v latinski pisavi, sodobna angleška abeceda pa danes vsebuje 26 črk.

Učenje angleščine preko spleta je izvrstna rešitev za tako mlajše, kot tudi starejše ljudi, ki bi se radi bili tega jezika pripravljeni naučiti. So pa vam na voljo tudi inštrukcije in kakšni drugi načini za priučenje teh jezikov.