Prekinitev pogodbe o zaposlitvi, novo stanje poslovnega okolja

Prekinitev pogodbe o zaposlitvi spreminja obstoječe  poslovno okolje . Spremembe, katere narekuje prekinitev pogodbe o zaposlitvi so kadrovske, organizacijske in se tičejo predvsem neposredno prizadetega poslovnega okolja. Kadrovske spremembe so opazne predvsem v novo nastalih lastnostih poslovanja. Občutijo jih predvsem zaposleni, deloma pa tudi ostali, ki so povezani s proizvodnim procesom. Nove lastnosti poslovanja lahko pomenijo generiranje organiza…

Preberi

Je matematika v gimnaziji res tako zahtevna?

Dijake skušajo v štirih letih obiskovanja gimnazije napolniti z obilico praktičnega in še bolj teoretičnega znanja, ki je potrebno za uspeh pri maturi. Res je, da je gimnazija srednja šola, ki naj bi najbolj razširila splošno razgledanost in mlado osebo pripravila na nadaljnjo samostojno akademsko pot oziroma na študij, a ker do tega ne moremo priti brez mature, je gimnazija v zadnjem desetletju postala predvsem šola, ki pripravlja na maturitetne preizkuse. Prav zato s…

Preberi