Prevajanje diplome

Prevajanje uporabljamo takrat, kadar želimo neko besedo oziroma besedilo prevesti iz enega jezika v drug želen jezik (iz slovenščine v angleščino), še bolje pa, da to prepustimo strokovnjakom, kot je prevajalska agencija. Prevajamo lahko več stvari; knjige, filme, revije, diplome, razne listine, razna besedila in besede. Prevajanje je lahko ustno ali pa pisno. Ustnemu prevajanju rečemo tudi tolmačenje. S prevajanjem se ukvarjajo razne prevajalske agencije oziro…

Preberi