Sodno prevajanje

Velikokrat je potrebno nekatere dokumente sodno overiti. Če je potrebno prevajanje dokumenta, potrebujemo sodno prevajanje. Sodnega prevajalca imenuje minister za pravosodje. Opredeli se tudi tuj jezik za katerega je imenovan. Sodni tolmač mora biti posebno usposobljen za prevajanje sodnih postopkov. Če želi nekdo opravljati sodni prevod mora opraviti preizkus za sodno prevajanje, znati mora aktivno slovenski jezik in pokazati mora strokovno znanje enega ali v…

Preberi