Od prevajanja do prevoda

Prevajanje je proces spreminjanja določenega teksta iz enega jezika v drugega, brez da bi se mu spremenila vsebina. Ta tekst je lahko zapisan ali pa govorjen. Če imamo opravka s spreminjanjem jezika pisnih besedil, govorimo o prevajanju, če pa imamo opravka z prevajanjem govorjenih besedil, pa govorimo o tolmačenju. Tolmačenje je podzvrst prevajanja. Končnim besedilom, ki jih dobimo v procesu prevajanja, rečemo prevodi. Obstajajo različne vrste prevodov, kot so na p…

Preberi

Kakšne so razlike med prevajanjem in tolmačenjem?

V sodobnem svetu, kjer imamo vedno več stikov s tujimi ljudmi in njihovimi jeziki, je pomembno predvsem, kako se sploh sporazumevati. Mlajše generacije se tujih jezikov učijo že v šoli, medtem ko starejše te priložnosti še niso imele. Seveda pa vseh jezikov sveta ne moremo sami znati, zato včasih potrebujemo pomoč strokovnjakov. Te namesto nas prevedejo pisno besedilo ali ustno besedilo iz tujega jezika.

Glede na to, ali prevajamo pisno ali ustno besedilo ločimo dve vrst…

Preberi

Kakšne vrste prevajanja poznamo?

S procesom globalizacije se je naš svet navidezno zmanjšal. Vedno več opravka imamo s stvarmi in ljudmi iz tujih držav, zaradi te povezanosti pa je posledično tudi vedno bolj pomembno znati tuje jezike. Vseh jezikov sveta se seveda ne moremo sami naučiti, zato občasno potrebujemo prevajanje. Kaj prevajanje sploh je?

Prevajanje je proces spreminjanja besedila ali govora iz enega v drugi jezik, brez da bi se spremenila sama vsebina. Prevajamo lahko sami, če posedujemo pot…

Preberi